Хронично-прогресивна МС: Ще помогне ли Tysabri?

Здраве И Медицински Видео: More Than an Apple a Day: Preventing Our Most Common Diseases (Юни 2019).

Anonim

Забелязах, че по-голямата част от изследванията са насочени към онези, които имат ремитиращата форма на ДЧ. Това оставя хроничните прогресиви от животните. Има ли някакъв шанс, че Tysabri ще им помогне? Може ли Tysabri (натализумаб) да се инжектира, когато пациентът използва едновременно Copaxone (глатирамер)? отново се разглежда само при пристъпно-ремитентни форми на множествена склероза. И в настоящия момент нямаме научни данни, които да покажат дали Tysabri ще бъде ефективен или в първично-прогресираща, или в средно-прогресираща множествена склероза. Поради констатацията, че Tysabri, комбиниран с Avonex (интерферон бета-1а), е имал повишен риск от развиване на ПМЛ на вирусна мозъчна инфекция, когато Tysabri отново е на разположение, ще се препоръчва да не се прилага в комбинация с интерферони или Copaxone поради причини за безопасност и риск от развитие на прогресивна мултифокална левкоенцефалопатия (ПМЛ).

Хронично-прогресивна МС: Ще помогне ли Tysabri?
Категория На Медицински Въпроси: Заболявания